Par reklāmas iespējām portālā Apollo.lv, lūdzu sazinieties ar mūsu reklāmas projektu vadītājiem.

Tehniskā specifikācija


Nodošanas termiņš: reklāmas materiāli ir jāiesūta vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms to eksponēšanas sākuma.

Ja tiek nokavēts reklāmas materiālu iesniegšanas termiņš, TVNET negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.

Skaņa: ja reklāmas materiālos tiek izmantoti skaņas efekti, tad reklāmas materiālā ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ieslēdz. Skaņas efektus drīkst sākt atskaņot tikai pēc tam, kad pats lietotājs tos ir ieslēdzis.

Kampaņas links (URL): linkam (kas atver reklamēto mājas lapu) ir jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas tīmekļa lapu, un tajā drīkst lietot tikai latīņu burtus. Pēc klika uz banera tīmekļa lapai ir jāatveras jaunajā logā.

Banera svars (KB): faila izmērs nedrīkst pārsniegt 45 KB, ja konkrētajai pozīcijai nav norādīts kāds cits.

 

Requirements and terms for banners in HTML format:

 • File Type: .zip;
 • Max weight: 150 KB;
 • Allowed file types in the .zip folder: .css .js .html .gif .png .jpg .jpeg .svg;
 • The following guidelines should be followed when adding files to the zip folder:
  • There must be at least one index.html file present in the zip folder (in the root folder itself, not a subfolder) – this will act as the starting point for the ad and will not be recognized if named or placed differently.
  • All code and assets should be relatively referred to by the index.html file – the ad should be self-contained – no external resources are allowed, meaning that it must be possible to display even without a network connection, except for references to Google Fonts and Google-hosted jQuery.
  • Structure files as needed. No specific rules are outlined for the folder structure of the .zip file. Files may be organized in subfolders or may be present solely within the root folder.
 • Other important information and guidelines:
  • In order for us to be able to count clicks, no URL should be added to the banner, instead the URL should be sent to us separately.
  • The banner should not consume more than 25% of the standard computer processor capacity; at peak point - not more than 60%. An increase up to 60% is acceptable for short periods of time (1-2 seconds). If the processor load is evenly high (over 60%) during the whole banner display time, banner must be optimized or remade. The standard processor is considered to be ~2 GHz frequency.
 • Recommendations for banner optimization:
  • Minify HTML, CSS and Javascript code: Code minifiers and compilers help reduce file size by removing characters like white spaces and line breaks that make the code legible to humans but are not necessary for computers to execute. Minifying code reduces the input required for a coded ad to be compressed, resulting in a smaller ad file for web servers to uncompress.
  • Compress your assets: Lots of creative development tools for graphics offer a range of options for balancing quality with file size. To compress assets, use PNG “crushers” and other forms of image compression, as well as scalable vector graphics (SVG) of possible. SVGs can scale indefinitely to high resolution displays without increasing file size.
  • Limit the frame rate to 24 FPS: The frame rate should follow the 24 FPS rule and should be defined as a variable within Javascript:
   const fps = 24;
  • Use text whenever possible: Logos, brand names and other visuals must be provided as images; however you should try to avoid adding any text to your images – use HTML text with web fonts instead. When using web fonts, apply subsets if possible, as they do not require character download, and many web font products offer subsets of the entire character set so that you can easily reduce font file sizes. When web fonts must be accessed externally rather than downloaded along with the file, the external font file size must be calculated as part of the total file weight even though it is not included within the zipped asset file.
  • Minimize file count: For every file delivered, the browser must open a new socket connection, which can reduce browser performance as it waits for each new socket to be opened, which, in turn, can add to the overall load time. To reduce the file count, use sprite sheets for ads that include several small assets, as well as inline style - usually it is not recommended to use; however, as it reduces the file count, you should try to add styles to each element within your .html separately. You can use code compilers that can take all code (JS, CSS, HTML, etc.) and produce a single file.
 • Software you can use for HTML5 banners:

 

Prasības un noteikumi baneriem Flash formātā:

 • Links Flash banerī nav jāliek. Flash baneros ir jāiestrādā clickTAG poga. Svarīgi ievērot lielo un mazo burtu secību. Pogas elementam vienmēr jāatrodas pašā augšējā slānī, un tam jābūt redzamam visu animācijas laiku.
  Pogas koda paraugs (ActionScript 2):
  on (release)
  {
   getURL(_root.clickTAG, "_blank");
  }

  Pogas koda paraugs (ActionScript 3):
  var clickTAG: String = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTAG;
  target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ta rgetUrlHandler);
  
  function targetUrlHandler(mouseEvent: MouseEvent): void {
  	 var interactiveObject: InteractiveObject = mouseEven
  	 t.target as
  	 InteractiveObject;
  	 var li: LoaderInfo = LoaderInfo(interactiveObject.root.loaderInfo);
  	 var url: String = li.parameters.clickTAG;
  	 if (url) {
  	   if (ExternalInterface.available) {
  	     try {
  	       var userAgent: String = ExternalInterface.call('function(){ return navigator.userAgent; }');
  	       if (userAgent && userAgent.indexOf("MSIE") >= 0) {
  	         ExternalInterface.call('window.open', url, '_blank');
  	         return;
  	       }
  	     } catch (e: Error) {
  	       //
  	     }
  	   }
  	   navigateToURL(new URLRequest(url), '_blank');
  	 }
  }
  		
 • Kadru frekvence līdz 30 kadriem sekundē. Ieteicamā frekvence - 12 līdz 20 kadri sekundē.
 • Jebkādu ārējo datu pieprasījumi (video,audio, xml, teksta failu ielāde, web servisu izsaukumi utt.) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegti.
 • Flash baneris nedrīkst patērēt vairāk kā 25% no standarta datora procesora kapacitātes, maksimālajā punktā – ne vairāk par 60%. Kāpums līdz 60% ir pieņemams īsos (1-2 sekundes) periodos. Ja procesora noslodze ir vienmērīgi augsta (virs 60%) visu banera attēlošanas laiku, tas ir jāoptimizē vai jāpārtaisa. Par standarta procesoru tiek uzskatīta takts frekvence ~2 GHz.

 

Prasības un noteikumi Flash Multimediju/video baneriem: šī veida baneriem ir saistošas visas baneru prasības un noteikumi, izņemot punktu par ārējo datu pieprasījumiem. Šī veida baneriem ir atļauts ielādēt papildfailu no TVNET servera. Jebkādus citus ārējos datus vai no citiem serveriem nav atļauts ielādēt! Papildfaila maksimālais svars nevar pārsniegt 1.5 Mb. Pirms banera sagatavošanas papildfails jāatsūta uz TVNET. Tas tiks ielādēts TVNET serverī, un tam tiks piešķirts unikāls links. Šis links ir jāiestrādā Flash banerī. Flash banera svars nedrīkst pārsniegt maksimālo svaru, kurš pieļaujams izvēlētajā pozīcijā.

Prasības un noteikumi video reklāmai sižetos: TVNET OnlineTV video reklāmas izškirstpēja ir 640x360px (16:9 proporcijā, kura ir ieteicamā) vai 480x360px (4:3 proporcijā).

Video:

 • 480x360px H.264 800kb/s profile: baseline,level: 3.0
 • 640x360px H.264 1000kb/s profile: baseline,level: 3.0

 

Audio:

 • AAC 64kb/s, 32000 vai 41000 MONO (ja materiāls tiešām nav stereo)
 • ja AAC nevar, tad der arī MP3

 

Svarīgi lai "container" ir "mp4" vai "mov".

TVNET sistēmā video faili pārkodēti netiks.

Veicamie soļi un prasības nestandarta reklāmai:

 • Vispirms reklāmas materiālu izgatavotājs iesniedz plānotā risinājuma skici attēla formātā (jpg, png) un idejas aprakstu teksta formātā.
 • Pēc skices saskaņošanas ar TVNET reklāmas materiālu izgatavotājam ir jāspēj piegādāt pilnībā funkcionējošu risinājumu 4 (četras) pilnas darba dienas pirms izvietošanas. Pretējā gadījumā TVNET patur tiesības aizkavēt kampaņas sākumu bez kompensācijas piešķiršanas, uz termiņu, kas ir nepieciešams materiālu testēšanai. Puses vienojas par kampaņas iespējamo tuvāko sākšanas laiku. Ar pilnībā funkcionējošu risinājumu ir domāts, ka tiek atsūtīti pilnīgi visi nepieciešamie faili (html, javascript, css, swf u.c.) un tie ir sakomplektēti tā, lai plānotais risinājums darbotos TVNET portālā uz populārākajiem interneta pārlūkiem bez papildu programmēšanas darbu veikšanas. Arī nestandarta reklāmai ir saistoši ierobežojumi par procesora noslodzi.

 

DATORA PROCESORA NOSLODZES OPTIMIZĀCIJA FLASH BANEROS

Ieteikumi Flash formāta baneru izstrādei un optimizācijai: Adobe Flash Player izmanto datora procesoru (CPU) animācijas attēlošanai un ActionScript komandu izpildei. Ja SWF fails satur komplicētas animācijas cilpas, sarežģītas cikliskas matemātiskas darbības, tā attēlošana var prasīt ievērojamu daļu procesora jaudas. Vienā lapā var atrasties vairāki baneri, kuri konkurē par CPU resursiem savā starpā un ar citām programmām. Ja kāds no tiem pārlieku noslogo procesoru, pasliktinās visu lapā izvietoto baneru attēlojums, samazinās lietotāja datora veiktspēja. Tas būtiski bojā lapas lietojamību un banera efektivitāti. Biežāk sastopamie augstas CPU noslodzes cēloņi Flash baneros

 • Pārlieku liela kadru frekvence. Vairumā gadījumu frekvences virs 20 kadriem sekundē neuzlabo vizuālo iespaidu.
 • Vairākas vienlaicīgas animācijas.
 • Puscaurspīdīgu simbolu animācija virs rastra attēliem (jpeg,png,gif).
 • Rastra attēlu animācija (jpeg,png,gif).
 • Vektoru izmantošana ar lielu skaitu virzienu norādošo un kontroles punktu. Tā vietā labāk lietot primitīvās formas (apļi, kvadrāti, līnijas), kā arī neimportēt vektoru attēlus no citiem redaktoriem, bet zīmēt pašā Adobe Flash programmā.
 • Animētās maskas un animācija zem maskas.
 • Ātrdarbība ir tieši saistīta ar pārzīmējamā apgabala izmēru. Jāizvairās no biežas visa klipa apgabala atjaunošanas.
 • Gari un komplicēti ActionScript koda cikli.
 • Pārlieku liels skaits ar kodu ģenerētu simbolu tādos efektos kā "lietus", "sniegs". Tādēļ uzģenerētie simboli jāizmanto atkārtoti, lai ietaupītu to atkārtotai radīšanai un iznīcināšanai nepieciešamo procesora jaudu un laiku.

 

Veicamie soļi lai aptuveni novērtētu, cik intensīvi baneris izmanto procesoru Microsoft Windows vidē:

 • 1. Atveriet interneta pārlūku (testējiet populārākajos);
 • 2. Atveriet programmu Task Manager (nospiediet taustiņus Control+Alt+Delete, izvēlieties Task Manager);
 • 3. Izvēlieties sadaļu Performance;
 • 4. Neaizverot Task Manager, atveriet HTML failu ar savu Flash baneri interneta pārlūkā;
 • 5. Novērojiet kādu laiku, kā mainās procesora noslodze banera attēlošanas laikā.

ms task manager

Reklāmas kontakti

Sintija Žvingule

Mārketinga daļas vadītāja
sintija.zvingule@co.tvnet.lv

Kristīne Turkina-Beināre

Reklāmas daļas vadītāja
kristine.turkina@co.tvnet.lv
Tālr.: +371 67819573

Inga Kalniņa

Reklāmas projektu vadītāja
inga.kalnina@co.tvnet.lv
Tālr.: +371 67819574

Daiga Visocka

Pašreklāmas projektu vadītāja
daiga.visocka@co.tvnet.lv

Grieta Jankava

Pašreklāmas projektu vadītāja
grieta.jankava@co.tvnet.lv

Solvita Irbēna

Reklāmas projektu vadītāja
solvita.irbena@co.tvnet.lv
Tālr.: + 371 67819578
Mob.: + 371 26172626

Evita Kamzola

Reklāmas projektu vadītāja
evita.kamzola@co.tvnet.lv
Tālr.: + 371 67819578
Mob.: + 371 26123788

Iveta Kuzņecova

Reklāmas projektu vadītāja
iveta.kuznecova@co.tvnet.lv
Tālr.: +371 67819573

 

Ienākt apollo.lv