Darba piedāvājumi valsts iestādēs (14.06.)

Apollo
0 komentāru

Jēkabpils virsmežniecība izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu (uz laiku) — vecākais inspektors lietvedības un personāla jautājumos

Pretendentam jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, nepieciešama augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, laba datorprasme, vēlama darba pieredze personāla lietvedības kārtošanā, darbā ar biroja tehniku.
Pieteikties 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Jēkabpils virsmežniecībā Jēkabpilī, Mežrūpnieku ielā 2a, tālrunis 5231541.

Valsts kase izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu — Iekšējā audita departamenta vecākais eksperts (1 vakance)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt iekšējos auditus;
 • novērtēt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti;
 • izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.


Prasības pretendentiem/ ēm:

 • pabeigta augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai sociālajās zinātnēs;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlama darba pieredze iekšējā audita vai kvalitātes audita veikšanā;
 • datoriemaņas pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • precizitāte, spēja veikt analītisku darbu, strādāt radoši un patstāvīgi;
 • apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.


Piedāvājam:

 • iespējas tālākai profesionālai un personīgai izaugsmei;
 • darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
 • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Pretendentus lūdzam iesniegt CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā kopš sludinājuma publicēšanas Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasts: personals@kase.gov.lv
Papildu informācija pa tālr.7094281, 7094351; www.kase.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu: Nodaļu Pārskatu un deklarāciju daļas vecākais nodokļu inspektors

Galvenie darba pienākumi: pieņemt no nodokļu maksātājiem nodokļu pārskatus, deklarācijas, nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas ievadi datu bāzē, informēt nodokļu maksātājus par konstatētajām kļūdām iesniegtajos pārskatos un deklarācijās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā ekonomiskā izglītība (ieskaitot 1. līmeni);
 • valsts valodas zināšanas 3. līmeņa B pakāpē;
 • zināšanas nodokļu likumdošanā;
 • darbā nepieciešama precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes — spēja strādāt komandā un pielāgoties pārmaiņām;
 • prasme uzkrāt un izmantot daudzveidīgu informāciju;
 • prasme strādāt ar datoru «MS Word», «Excel» un vēlamas padziļinātas zināšanas IT jomā;
 • darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no publikācijas.
Adrese: VID Rīgas reģionālā iestāde, Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.7097496 (ar norādi «Konkurss Rīgas reģionālajā iestādē»), fakss 7097498, e-pasts:darbs@rreg.vid.gov.lv.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu: valsts sanitārais robežinspektors — fitosanitārs kontroles punktā «Terehova» — 1 vakance

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība — agronomijā vai bioloģijā;
 • datorprasme;
 • angļu valodas zināšanas.


Mēs piedāvājam:

 • apmācību;
 • labu veselības apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas.

Darba pienākumi: kontrolēt un uzraudzīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā preču ievešanu valstī, uzraudzībai pakļauto preču, kā arī citu preču un produktu ievešanu, izvešanu un pārvadāšanu tranzītā
Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas sūtīt pa pastu vai iesniegt Sanitārās robežinspekcijas Personāla daļā Republikas laukumā 2 (17. stāvs), Rīgā, LV-1010. Tālrunis informācijai 7027669.

Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Atbalsta daļas vecākais referents (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta nosacījumiem;
 • augstākā lauksaimnieciskā, tehniskā, finanšu vai ekonomiskā izglītība;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja stādāt ar klientiem, liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumu;
 • izpratne par Latvijas lauksaimniecības politiku;
 • vēlama pieredze projektu vērtēšanā;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte un prasme strādāt komandā;
 • svešvalodu zināšanas.

Pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), pretendentu aptaujas lapu iesniegt personīgi Preiļos, Mehanizatoru ielā 2a, personāldaļā 21. kabinetā, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». Kontakttālrunis 5307096.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktora vietnieks

Prasības: augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība dabas vai vides zinātnēs, tiesību zinātnēs, ekonomikā vai vadības zinībās, zināšanas vides aizsardzības tiesībās, pieredze vadošā amatā tiešās pārvaldes iestādē, pieredze projektu sagatavošanā, vadīšanā, analīzē un koordinēšanā tiešās pārvaldes vai pašvaldības iestādēs, pieredze sadarbībā ar Vides ministrijas institūcijām un citām valsts iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskajām organizācijām un komersantiem, pieredze finanšu resursu pārvaldīšanā, kā arī divu svešvalodu zināšanas un prasme darbā ar datoru. Zināšanas kvalitātes vadībā tiks uzskatītas par priekšrocību. Pretendentiem jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pieteikties personīgi Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā, līdzi ņemot CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu Rīgā, Pils ielā 17, 4. kabinetā, no plkst. 10 līdz 17, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Tālr. uzziņām — 7503322.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu Kontroles departamenta Tirgu veicinošo pasākumu metodikas un uzraudzības daļas vecākais referents

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai pārtikas tehnoloģijā;
 • vēlama pieredze attiecīgajā specialitātē vai profesijā;
 • svešvalodu (vēlams — angļu) zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja strādāt ar liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Pretendentiem jāatbilst LR Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pieteikums, CV un dokumenti par izglītību (kopija) jāiesniedz Rīgā, Republikas laukumā 2, 1905. kabinetā, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Uzziņas pa tālruni 7027874.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu Kontroles departamenta Platību maksājumu metodikas un uzraudzības daļas vecākais referents

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ar mērniecību saistītā specialitātē vai augstākā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām mērniecībā;
 • vēlama pieredze attiecīgajā specialitātē vai profesijā;
 • svešvalodu (vēlams — angļu) zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja strādāt ar liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Pretendentiem jāatbilst LR Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikums, CV un dokumenti par izglītību (kopija) jāiesniedz Rīgā, Republikas laukumā 2, 1905. kabinetā, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Uzziņas pa tālruni 7027874.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu Kontroles departamenta Lauku attīstības pasākumu metodikas un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai lauksaimniecībā;
 • pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
 • pamatzināšanas Eiropas Savienības lauksaimniecības likumdošanā;
 • svešvalodu (vēlams — angļu) zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja strādāt ar liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Pretendentiem jāatbilst LR Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikums, CV un dokumenti par izglītību (kopija) jāiesniedz Rīgā, Republikas laukumā 2, 1905. kabinetā, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Uzziņas pa tālruni 7027874.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu Kontroles departamenta Projektu kontroles daļas vecākais referents

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai grāmatvedībā;
 • vēlama pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
 • svešvalodu (vēlams — angļu) zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru;
 • spēja strādāt ar liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Pretendentiem jāatbilst LR Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikums, CV un dokumenti par izglītību (kopija) jāiesniedz Rīgā, Republikas laukumā 2, 1905. kabinetā, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Uzziņas pa tālruni 7027874.

Rīgas dome izsludina konkursu uz Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem

Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā juridiskā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba stāžs vadošā amatā;
 • pieredze valsts vai pašvaldības darbā;
 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas.


Rīgas pilsētas Īres valdes locekļu amatu kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā juridiskā, ekonomiskā vai tehniskā izglītība;
 • zināšanas par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus;
 • kandidāts ir dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamās mājas īpašnieks (izīrētājs) Rīgas administratīvajā teritorijā.


Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • komisijai adresēts iesniegums vai pieteikuma vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
 • dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, vai zemesgrāmatas izraksts par dzīvojamās mājas īpašuma piederību.

Pieteikšanās un sīkāka informācija Rīgas domes Personāla nodaļā Rīgā, Rātslaukumā 1, 462. vai 464. kabinetā, tālr. 7026222, 7026373.
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš — 20 dienas no konkursa izsludināšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu — Komunālās saimniecības nodaļas apkopēja

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • pamatizglītība.

Pieteikuma anketu, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas NAA Personālsastāva daļā.
Ar amata pienākumiem var iepazīties NAA Personālsastāva daļā Ezermalas ielā 6/8, Rīgā. Uzziņas pa tālr. 7076870, 7076871.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu — Apsardzes nodrošinājuma nodaļas sargs

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • vispārējā vidējā izglītība.

Pieteikuma anketu, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas NAA Personālsastāva daļā.
Ar amata pienākumiem var iepazīties NAA Personālsastāva daļā Ezermalas ielā 6/8, Rīgā. Uzziņas pa tālr. 7076870, 7076871.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Juridiskās pārvaldes Valstij piekritīgo mantu uzskaites daļas galvenais speciālists

Galvenie darba pienākumi: Sagatavot iestādes līgumu projektus par valstij piekritīgās mantas realizāciju, iestādes pārstāvēšana dažādās valsts un pašvaldību institūcijās lietās, kas saistītas ar valstij piekritīgo mantu, kontrolēt naudas līdzekļu par realizēto valstij piekritīgo mantu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā juridiskā vai ekonomiskā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 3. līmeņa B pakāpē;
 • darbā nepieciešama precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes — spēja strādāt komandā un pielāgoties pārmaiņām;
 • prasme izteikt un pamatoti aizstāvēt savu viedokli;
 • prasme strādāt ar datoru «MS Word» un «Excel»;
 • darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no publikācijas.
Adrese: VID Rīgas reģionālā iestāde Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.7097496 (ar norādi «Konkurss Rīgas reģionālajā iestādē»), fakss 7097498, e-pasts: darbs@rreg.vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu
Audita pārvaldes galvenais nodokļu inspektors

Galvenie darba pienākumi: veikt plānotus un neplānotus nodokļu auditus, pārbaudot nodokļu maksātāju grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu pareizību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā ekonomiskā izglītība (ieskaitot 1. līmeni);
 • valsts valodas zināšanas 3. līmeņa B pakāpē;
 • zināšanas nodokļu likumdošanā un praktiskā pieredze bilancspējīga grāmatveža vai revidenta darbā;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes — spēja strādāt komandā un pārliecināt citus;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • svešvalodu zināšanas;
 • darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no publikācijas.
Adrese: VID Rīgas reģionālā iestāde Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.7097496 (ar norādi «Konkurss Rīgas reģionālajā iestādē»), fakss 7097498, e-pasts: darbs@rreg.vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu
Audita pārvaldes vecākais nodokļu inspektors

Galvenie darba pienākumi: veikt plānotus un neplānotus nodokļu auditus, pārbaudot nodokļu maksātāju grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu pareizību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā ekonomiskā izglītība (ieskaitot 1. līmeni);
 • valsts valodas zināšanas 3. līmeņa B pakāpē;
 • zināšanas nodokļu likumdošanā, vēlama pieredze grāmatveža darbā;
 • sadarbības un komunikācijas prasmes — spēja strādāt komandā un pārliecināt citus;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • svešvalodu zināšanas;
 • darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no publikācijas. Adrese: VID Rīgas reģionālā iestāde Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.7097496 (ar norādi «Konkurss Rīgas reģionālajā iestādē»), fakss 7097498, e-pasts: darbs@rreg.vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu
Tematisko pārbaužu pārvaldes vecākais nodokļu inspektors

Galvenie pienākumi: veikt nodokļu maksātāju tematiskās pārbaudes un nodokļu maksātāju apsekošanu, kontrolēt nodevu, nodokļu aprēķinu un maksājumu pareizību, izvērtēt nodokļu maksātāju saimnieciskās un finansiālās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta un Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā ekonomiskā izglītība (ieskaitot 1. līmeni);
 • valsts valodas zināšanas — 3. līmeņa B pakāpe;
 • zināšanas nodokļu likumdošanā;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • vēlama grāmatveža darba pieredze;
 • darba pieredze Valsts ieņēmumu dienestā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no publikācijas. Adrese: VID Rīgas reģionālā iestāde Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013, tālr.7097496 (ar norādi «Konkurss Rīgas reģionālajā iestādē»), fakss 7097498, e-pasts: darbs@rreg.vid.gov.lv.

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Tūrisma departamenta Ārējo attiecību nodaļas vadītāja amatu

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • darbības sfērai atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
  izglītība;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze valsts pārvaldes struktūrās, vēlams starptautiskās sadarbības un/vai sabiedrisko attiecību jomā;
 • labas zināšanas Eiropas Savienības lietās;
 • angļu valodas zināšanas biznesa un komunikāciju līmenī un vismaz vēl vienas svešvalodas zināšanas labā līmenī;
 • labas datortehnikas lietošanas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un organizatora spējas.

Pretendentiem pieteikties Ekonomikas ministrijas Personāla nodaļā Brīvības ielā 55, 523. kabinetā, 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Kopā ar CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Uzziņas pa tālruni 7013183; 7013184.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu: Pēcmuitošanas pārbaužu daļas Uzņēmumu pēcmuitošanas pārbaužu sektora muitas eksperts/-e

 • Galvenie pienākumi:

  veikt fizisko un juridisko personu importa — eksporta operāciju muitas maksājumu kontroli, sastādot pārbaudes lēmumu;
 • pēc veiktās pārbaudes sastādīt lēmumu, par konstatētajiem pārkāpumiem nosakot budžetā nomaksājamā papildu aprēķinātā muitas parāda un soda naudas apmēru;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju citu rajonu Valsts ieņēmumu dienesta nodaļām, organizācijām.


Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta pirmās daļas prasībām;
 • nozarei atbilstoša pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama ekonomiskā izglītība);
 • iemaņas darbā ar datoru («MS Word», «Excel», «Internet Explorer»);
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu, vācu val.);
 • pieredze pēcmuitošanas pārbaužu vai audita veikšanas jomā;
 • normatīvo aktu muitas jomā pārzināšana.

Pieteikuma dokumentus (konkursa pretendenta aptaujas lapu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un darba pieredzes aprakstu) iesniegt 10 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas VID Rīgas muitas reģionālās iestādes Personāla daļā Rīgā, Citadeles ielā 1, 118. kabinetā. Konkursa pretendenta aptaujas lapu var saņemt VID Rīgas muitas reģionālās iestādes Personāla daļā Rīgā, Citadeles ielā 1, 118. kabinetā. Tālr. uzziņām 7047515.

Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu: Pēcmuitošanas pārbaužu daļas Darījumu pēcmuitošanas pārbaužu sektora muitas eksperts/-e

Galvenie pienākumi:

 • veikt fizisko un juridisko personu importa — eksporta operāciju vienreizējo darījumu pēcmuitošanas pārbaudes par sektora kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veikt fizisko un juridisko personu neplānoto (operatīvo) darījumu pārbaudi, kā arī pārbaudes par atsevišķiem jautājumiem;
 • kontrolēt muitas maksājumu un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanas pareizību pēc preču izlaišanas, pārbaudot muitas iestādēm iesniegtos dokumentus;
 • veikt muitas deklarāciju, kas saistītas ar muitas maksājumiem un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu, atkārtotu kontroli, apkopot, analizēt un novērst atklātos pārkāpumus;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju citu rajonu Valsts ieņēmumu dienesta nodaļām, organizācijām.


Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 17. panta pirmās daļas prasībām;
 • nozarei atbilstoša pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama ekonomiskā izglītība);
 • iemaņas darbā ar datoru («MS Word», «Excel», «Internet Explorer»);
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu, vācu val.);
 • pieredze pēcmuitošanas pārbaužu vai audita veikšanas jomā;
 • normatīvo aktu muitas jomā pārzināšana.

Pieteikuma dokumentus (konkursa pretendenta aptaujas lapu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un darba pieredzes aprakstu) iesniegt 10 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas VID Rīgas muitas reģionālās iestādes Personāla daļā Rīgā, Citadeles ielā 1, 118. kabinetā. Konkursa pretendenta aptaujas lapu var saņemt VID Rīgas muitas reģionālās iestādes Personāla daļā Rīgā, Citadeles ielā 1, 118. kabinetā. Tālr. uzziņām 7047515.

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz valsts sekretāra vietnieka amatu nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos

Prasības:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskā augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze kolektīva vadīšanā;
 • spēja pārliecinoši izteikt un aizstāvēt viedokli augstākajā politiskajā līmenī;
 • izteikta iniciatīva un komunikabilitāte;
 • izpratne par nodokļu, muitas un grāmatvedības likumdošanas jautājumiem un Eiropas pamatnostādnēm šajās jomās;
 • svešvalodu zināšanas (angļu vai kādas citas svešvalodas — Eiropas Savienības oficiālās valodas — zināšanas);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatpienākumi: koordinēt ministrijas politikas izstrādi, politisko lēmumu īstenošanu, stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu saskaņā ar vadības nostādnēm nodokļu, muitas un grāmatvedības jomā, kā arī organizēt tieši pakļauto struktūrvienību darbu.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, darba un dzīves aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, telefons uzziņām 7095610 vai 7095612, fakss 7095503.

Darba piedāvājumi valsts iestādēs (14.06.)

Foto: Inga Kundziņa

Ziņo redaktoram par kļūdu!

Ziņo redaktoram par dzēšamu komentāru!

 

Receptes

Vairāk

Valūtu kursi

17.10.2017
Ienākt apollo.lv