Ja pircējs un pārdevējs ir laulātie…

Apollo
0 komentāru

«Vīrs un sieva — abi divreiz precējušies, un katram ir bērns no pirmās laulības. Ģimene, tas ir, vīrs, sieva un viņas bērns no pirmās laulības dzīvo mājā, kas pieder vīram, savukārt viņa bērns dzīvo pie savas mātes. Šajā laulībā kopīgu bērnu nav. Sieva grib atpirkt vīram piederošo māju. Vai to var izdarīt, un kādas formalitātes jākārto? Vai nopirktu māju var mantot bērns no pirmās laulības?»

Par pirkuma maksu var kaulēties

Civillikums noteic, ka pārdot var ikviens, kam ir tiesības pārdodamo priekšmetu atsavināt, bet pirkt var katrs, kam likums neaizliedz to iegūt. Tādēļ, noslēdzot pirkuma līgumu, šādu darījumu savstarpēji var kārtot arī laulātie.

Šādam līgumam nav noteikta konkrēta forma, turklāt likumā paredzēts, ka pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad puses vienojušās par pirkuma priekšmetu un cenu. Turklāt šim priekšmetam jābūt tik precīzi noteiktam, lai par to nevarētu rasties nekādu pamatotu šaubu. Savukārt pirkuma maksa noteikti jāparedz naudā, bet, ja to nosaka citās lietās, tas uzskatāms par maiņas, nevis pirkuma līgumu. Svarīgi, ka pēc likuma nav nepieciešams, lai pirkuma maksa tieši atbilstu attiecīgā priekšmeta vērtībai, tādēļ līgums savu spēku nezaudē arī tad, ja mantu pārdod zem tā īstās vērtības (draudzības pirkums) vai arī dārgāk par to. Turpretim, ja šī maksa noteikta tikai skata pēc, tad tas nav pirkums, bet gan dāvinājums. Tiesa, ja pirkuma dokumentā norādīta augstāka vai zemāka summa, nekā savstarpēji norunāts, šī iemesla dēļ līgums neatceļas un mutiski sarunātā maksa paliek spēkā.

Kuram priekšroka?

Pirkuma līgumam nav noteikta obligāta notariālā forma, tādēļ, piemēram, to varat sastādīt arī paši un pie notāra apliecināt vienīgi parakstus uz dokumenta. Jebkurā gadījumā saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu jums iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā būs nepieciešams arī pie notāra vai pagasttiesā apliecināts īpašumtiesību nostiprinājuma lūgums. Turklāt vēl jārēķinās arī ar citu personu iespējamām pirmpirkuma tiesībām. Proti, ja pārdod visu nekustamo īpašumu, tas ir, ēkas un zemi, pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībai; ja zemei un uz tās esošajām ēkām nav viens īpašnieks, arī viņiem pastāv savstarpējas pirmpirkuma tiesības; vēl tādas ir kopīpašniekiem.

Bērni manto no saviem vecākiem

Civillikums noteic, ka bērni, kuri dzimuši dažādās laulībās, no kopējā tēva vai mātes manto kopīgi, bet no atsevišķiem vecākiem — atsevišķi. Savukārt bērni, kuru vecāki nav savstarpējā laulībā, ja izcelšanās no tēva un mātes noteikta likumā paredzētajā kārtībā, manto tāpat kā laulībā dzimušie, un arī no šiem bērniem manto gan viņu māte un tēvs, gan arī šo vecāku radinieki. Kā redzams, mantojuma tiesībās svarīgākais ir radniecība, tāpēc bērniem ir tiesības mantot no saviem vecākiem neatkarīgi no tā, vai viņi vispār ir laulāti, un, ja ir, tad nav nozīmes, ar ko. Tādēļ, ja apprecas divi cilvēki, kuriem katram ir pa bērnam no iepriekšējās laulības, šie bērni manto vienīgi no saviem vecākiem, bet ne no viņu laulātajiem (izņēmums gan ir adopcija, piemēram, ja adoptē otra laulātā bērnu, jo arī tad pēc Civillikumā noteiktās kārtības nodibinās savstarpējas mantošanas tiesības).

Atšķirībā no dāvinājuma, kad dāvinātāja neatraidāmie mantinieki vēlāk var pieprasīt savu neatņemamo daļu, uz pārdotu īpašumu šis nosacījums neattiecas. Tādējādi pārdevēja mantinieki no viņa var mantot par īpašumu iegūto naudu, bet ne prasīt izdalīt savu daļu no pircēja iegūtās mantas.

Ja pircējs un pārdevējs ir laulātie…

Foto: Latvijas Avīze

Ziņo redaktoram par kļūdu!

Ziņo redaktoram par dzēšamu komentāru!

 

Receptes

Vairāk

Valūtu kursi

18.10.2017
Ienākt apollo.lv