Lembergs: Šodienas tiesas lēmums ir maksimums, ar ko es varēju rēķināties

Apollo
0 komentāru

Šodien pasludināto Rīgas apgabaltiesas lēmumu jautājumā par Ventspils mēra Aivara Lemberga aktīvu iesaldēšanu 135 miljonu ASV dolāru (66,69 miljonu latu) apmērā pats Lembergs vērtē kā sev labvēlīgu un uzskata, ka tas ir maksimums, ar ko viņš varējis rēķināties.

Lembergs: Šodienas tiesas lēmums ir maksimums, ar ko es varēju rēķināties

Foto: Evija Trifanova/LETA

«Pēc būtības prasītāji šajā lietā ir cietuši pilnīgu sakāvi, jo, lai gan Latvijas tiesu varā nav pilnīgi neatzīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts, šajā gadījumā - Anglijas, tiesas pieņemtu lēmumu, tomēr Rīgas apgabaltiesa ir noraidījusi prasītāju būtiskākās izvirzītās prasības,» uzskata Ventspils mērs.

Viņa skatījumā, svarīgākās izmaiņas attiecas uz faktu, ka apgabaltiesa ir atteikusi nodrošināt Anglijas tiesas lēmuma izpildi Latvijā. «Tas nozīmē, ka ir atceļami nelikumīgie un juridiski absurdie aizlieguma ieraksti Uzņēmumu reģistrā, ar kuriem bija aizliegts rīkoties ne tikai ar man piederošām akcijām un kapitāla daļām, un it kā piederošām «patiesā labuma guvēja tiesībām», bet arī ar manam dēlam Anrijam Lembergam piederošām akcijām, kapitāla daļām un viņam it kā piederošām tiesībām. Nekādi aizliegumi nav reģistrējami arī Zemesgrāmatā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā,» tiesas lēmumu komentē Lembergs.

Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa savā lēmumā ir precīzi uzskaitījusi tos Ventspils mēram piederošos nekustamos īpašumus un transportlīdzekļus Latvijā, kurus ir aizliegts atsavināt un ar kuriem aizliegts veikt darījumus, samazinot to vērtību.

«Tāpat precizēts, ka minētais aizliegums attiecas tikai un vienīgi uz man piederošām Latvijā reģistrētu kapitālsabiedrību kapitāla daļām un akcijām,» piebilda Lembergs. Tomēr Ventspils mērs uzsvēra, ka Rīgas apgabaltiesa ir atteikusi jebkādā veidā Latvijā atzīt tos Anglijas tiesas iesaldēšanas rīkojumā norādītos aizliegumus, kas attiecas uz viņam un viņa dēlam it kā piederošām patiesā labuma guvēja tiesībām, kas izriet no akcijām un kapitāla daļām, uz kurām Lembergam un viņa dēlam neesot nekādu juridisku tiesību.

«Tāpat Rīgas apgabaltiesa nav atzinusi, ka kādai no iesaldēšanas rīkojumā minētajām Latvijā reģistrētajām kapitālsabiedrībām būtu uzliekami absurdie ierobežojumi rīcībai ar tām piederošu mantu. Apgabaltiesa ir precizējusi, ka šis aizliegums neaizliedz man rīkoties ar jebkuru man Latvijā piederošu mantu vai atbrīvoties no tās parastā un pienācīgā darījuma gaitā,» skaidroja Lembergs.

«Līdz ar to Rīgas apgabaltiesas lēmums ir vērtējams kā man labvēlīgs, jo tas ir maksimums, ar ko es varēju rēķināties, pārsūdzot Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu. Tādēļ [lielākais AS «Ventspils nafta» īpašnieks] «Vitol», manā skatījumā, ir cietis sakāvi.»

Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa šodien daļēji atzina par izpildāmu Latvijā Anglijas tiesas pērn izdoto rīkojumu, kas paredz Lemberga aktīvu iesaldēšanu 135 miljonu ASV dolāru vērtībā. Atšķirībā no Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas apgabaltiesa gan savā lēmumā precīzi uzskatīja mantu, uz kuru attiecas aktīvu iesaldēšana.

Apgabaltiesa šodien nolēma grozīt un daļēji atcelt Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2011.gada 13.jūnija lēmumu par pilnīgu Anglijas tiesas rīkojuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Proti, Rīgas apgabaltiesa nolēma atzīt un izpildīt Latvijā Anglijas tiesas 2011.gada 20.aprīļa iesaldēšanas rīkojumu pret atbildētāju Lembergu daļā, ar kuru Ventspils mēram aizliegts atsavināt vai veikt darījumus, kas samazina vērtību viņam piederošajai, Latvijā reģistrētajai vai Latvijā esošajai mantai ar kopējo vērtību līdz 135 miljoniem ASV dolāru. «Nosakot mantas kopējo vērtību, ņemama vērā arī Anglijā un Velsā, un citur atrodošās mantas vērtība,» teikts šodien pieņemtajā apgabaltiesas lēmumā. «Kā arī Aivaram Lembergam aizliegts dot uzdevumu citām personām darīt iepriekšminēto,» paredz apgabaltiesas lēmums.

Tomēr atšķirībā no Vidzemes priekšpilsētas tiesas apgabaltiesa konkretizēja, ka šis aizliegums ietver, bet neaprobežojas ar Lembergam piederošo mantu, kas atrodas Latvijā, - trīs nekustamajiem īpašumiem Ventspils novada Puzes pagastā, diviem nekustamajiem īpašumiem Ventspils novada Ugāles pagastā, zemes gabalu Rīgā, O.Vācieša ielā 31, uz kura atrodas trīsstāvu dzīvojamā māja, aptuveni pieciem Lembergam piederošajiem transportlīdzekļiem, bezskaidras un skaidras naudas uzkrājumiem Latvijā reģistrētās kredītiestādēs, Lembergam piederošajām Latvijā reģistrētu kapitālsabiedrību kapitāla daļām un akcijām, kā arī Lembergam piederošajiem finanšu instrumentiem, skaidro naudu, vērtslietām un maksājumiem, kas pienākas no trešajām personām.

«Šis aizliegums neaizliedz Aivaram Lembergam tērēt 5000 eiras nedēļā attiecībā uz parastiem uzturēšanas izdevumiem un arī saprātīgu summu par juridiskām konsultācijām un pārstāvniecību,» teikts šodien pieņemtajā apgabaltiesas lēmumā.

Minētais aizliegums neatņem Lembergam tiesības rīkoties ar jebkuru viņam piederošu un Latvijā esošu mantu vai atbrīvoties no tās parastā un pienācīgā darījuma gaitā, taču, ja Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības Lembergam piederošas kapitāla daļas vai akcijas ietilpst viņam piederošas mantas vērtībā līdz 135 miljoniem ASV dolāru, Lembergam bez Anglijas tiesas atļaujas ir aizliegts tās atsavināt vai veikt darījumus, kas samazina to vērtību.

Pārējā daļā «Antonio Gramsci Shipping Corporation» un citu pieteikumu par Anglijas tiesas 2011.gada 20.aprīļa iesaldēšanas rīkojuma atzīšanu un izpildi Latvijā Rīgas apgabaltiesa šodien noraidīja. Apgabaltiesa noraidīja arī «Antonio Gramsci Shipping Corporation» un citu pieteikumu par lēmumu izpildes nodrošināšanu.

Šodien pieņemto lēmumu vēl varēs pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātā. Lai to izdarītu, lietas dalībniekiem no Latvijas būs laiks 30 dienas, bet lietas dalībniekiem no ārzemēm - 60 dienas. Pārsūdzības termiņš sāksies no 6.jūlija, kad būs pieejams pilns motivēts šodien paziņotā Rīgas apgabaltiesas lēmuma teksts.

Kā pēc lēmuma noklausīšanās žurnālistiem komentēja vairāku prasītāju statusā esošo ārvalstu kompāniju advokāts Uģis Grūbe, «atšķirībā no Vidzemes priekšpilsētas tiesas, kas deklaratīvi vienā teikumā pateica «atzīt un izpildīt», otrās instances tiesa jau precīzāk uzskaitīja mantu, uz kuru konkrēti Latvijas Republikā attiecas šis nodrošinājums».

«Lielos vilcienos nav šaubu, ka, tāpat kā pirmās instances tiesa, [arī apgabaltiesa] pateica, ka [rīkojums] ir atzīstams un izpildāms Latvijas teritorijā,» rezumēja Grūbe. Viņš pagaidām atturējās sīkāk komentēt apgabaltiesas lēmuma detaļas, iekams nav iepazinies ar tā motīvu daļu.

Kā ziņots, Anglijas tiesas lēmumu par izpildāmu Latvijā pirms gada bija atzinusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, taču šis Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums tika apstrīdēts Rīgas apgabaltiesā.

2011.gada 20.aprīlī Anglijas tiesa nolēma, ka Lembergam līdz turpmākam tiesas rīkojumam ir aizliegts jebkādus savus aktīvus ar vērtību līdz 135 miljoniem ASV dolāru izvest no Anglijas vai Velsas, jebkādā veidā no tiem atbrīvoties, rīkoties ar tiem vai samazināt to vērtību.

Iesaldēšanas arests attiecas uz visiem Lemberga aktīviem neatkarīgi no tā, vai aktīvi ir vai nav uz viņa paša vārda, un neatkarīgi no tā, vai aktīvi ir atsevišķs īpašums vai kopīpašums. Tiesas rīkojuma izpratnē aktīvi ietver jebkuru aktīvu, no kura personai ir tieša vai netieša vara atbrīvoties vai vara rīkoties ar to tā, it kā tas šai personai piederētu.

Ņemot vērā, ka Lembergs atrodas Latvijā, pieteicēji - «Antonio Gramsci Shipping Corporation» un aptuveni 30 kompānijas - bija vēlējušies legalizēt un izpildīt Anglijas tiesas rīkojumu Latvijā, kā arī nodrošināt nolēmuma izpildi.

Rīgas apgabaltiesa 25.maijā vairākas stundas ilgā tiesas sēdē uzklausīja gan Lemberga advokātes Vinetas Čukstes, gan Grūbes sniegtos argumentus gan attiecībā uz lietas piekritību, gan procedūru, kādā par Anglijas tiesas rīkojumu paziņot atbildētājam Lembergam.

Gan Čukste, gan Grūbe izteica pretējus viedokļus attiecībā uz Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu, proti, Čukste pauda pārliecību, ka Vidzemes tiesas lēmums būtu atceļams un Anglijas tiesas rīkojums Latvijā nebūtu izpildāms, savukārt Grūbe atzīmēja, ka Vidzemes priekšpilsētas lēmuma atcelšanai nav pamata.

LETA jau ziņoja, ka Anglijas tiesas pērn izdotais rīkojums zaudētu spēku, ja Lembergs sniegtu nodrošinājumu, iemaksātu tiesai 135 miljonus ASV dolāru vai sniegtu nodrošinājumu šādas summas apmērā citā veidā.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lūgumu 2011.gada 13.jūnijā apmierināja. Par šo lēmumu, kā arī par atteikumu izskaidrot iepriekšminēto nolēmumu Rīgas apgabaltiesā tika iesniegtas blakussūdzības.

Ziņo redaktoram par kļūdu!Ziņo redaktoram par dzēšamu komentāru!

 

Laika ziņas

Vairāk

Valūtu kursi

24.09.2017
Ienākt apollo.lv