Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr. 6 (71)

Apollo
0 komentāru

Žurnāla «Enerģija un Pasaule» jaunajā numurā lasiet:

Žurnāls «Enerģija un Pasaule» Nr. 6 (71)

Foto: «Enerģija un Pasaule»

REDAKCIJAS PADOMES SLEJA

Godātie kolēģi un draugi, žurnāla «Enerģija un Pasaule» lasītāji!

TĒMA
Tas ir noticis!
Latvijas elektrotehniskajai biedrībai – 90

RUNĀ LATVIJAS PILSĒTU MĒRI
Par enerģētikas jautājumiem Rēzeknē In­ter­vi­ja ar Rēzek­nes pil­sē­tas Do­mes priekšsē­dē­tā­ju Alek­san­dru Bar­ta­še­vi­ču

NUMURA VIESIS
Vizītkarte jaunajam amatam. Guntis Stafeckis

ELEKTROENERĢIJA
Ieskats Apvienoto pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa «Zi­nāt­ne, sa­bied­rība un na­ci­onā­lā iden­ti­tā­te» Ener­ģēti­kas un elek­tro­teh­ni­kas sek­ci­jas dar­bā
Elektroenerģētika topošajā Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīvā
Rīgas TEC-2 rekonstrukcijas projekta otrā kārta jau pusē – kas ir paveikts un kas iecerēts
Gadskārtējais Baltijas valstu sadales tīklu tehnisko ekspertu seminārs

GĀZE
Ilgtermiņa dabasgāzes piegādes Eiropai: 2030. gada perspektīva (1.da­ļa)
Uzsākta Nord Stream pirmā gāzesvada ekspluatācija: projekta virzības aktualitātes
Pa gāzes maģistrālēm ar pārbaudītu vācu tehnoloģiju

ZINĀTNE
Latvijā tika realizēts saules enerģijas demonstrācijas projekts «SEG emisiju samazināšanai bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumā»

IZGLĪTĪBA
12. reizi pasniegtas gadskārtējās kompānijas «ITERA Latvija» stipendijas Latvijas labākajiem topošajiem ainavu arhitektiem

Saules enerģijas potenciāls
Ražotāju un studentu savstarpējo interešu sasaiste

KODOLENERĢIJA
Ko­dol­ener­ģi­jas iz­man­to­ša­na Ķī­nā. 2050. ga­dā Ķī­nas AES kop­jau­da sa­gai­dā­ma 1 000 000 MWe lie­la
Ko­dol­ener­ģē­ti­kas «Ahi­lle­ja pa­pē­dis» – augst­as ra­dio­ak­ti­vi­tā­tes at­kri­tu­mi. Paš­reiz pie­eja­mie ri­si­nā­ju­mi ar ska­tu nā­kot­nē

EKOLOĢIJA
Ilgtspējīgas pilsētas
Izdevīgs, videi un naudas makam draudzīgs SEB Eko līzings

EKONOMIKA = EKOLOĢIJA = ESTĒTIKA

DZĪVES ENERĢIJA
Domāt ar sirdi 

Ziņo redaktoram par kļūdu!

Ziņo redaktoram par dzēšamu komentāru!

 

Receptes

Vairāk

Valūtu kursi

21.11.2017
Ienākt apollo.lv