«Pavisam drīz varam palikt bez elektrības»: Kādēļ kooperatīva elektrotīklus neviens neuztur?

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

FOTO: nachans, CC BY-SA 2.0

Kāds «Apollo» lasītājs sūdzas, ka Alūksnē, kooperatīvās dārzkopības sabiedrības (KDS) «Sīļi-1» teritorijā elektrotīklu uzturēšanas izmaksas ir jāsedz pašiem kooperatīva iedzīvotājiem no savas kabatas, kamēr neviens cits nevēlas iesaistīties līniju uzturēšanā, lai gan elektrības rēķini tiek maksāti. 

«Es dzīvoju Alūksnē - paša būvētā mājā, kas atrodas teritorijā, kuru it kā apsaimnieko KDS «Sīļi», bet teritorija pieder pilsētai. Problēma ir man un vēl vismaz simts mājokļu īpašniekiem, kuriem īpašuma ēkas atrodas šajā teritorijā.

Tā kā elektrības līnija ir novecojusi, tad mēs, kas pastāvīgi dzīvojam šajā teritorijā, varam palikt bez elektrības jau tuvākajā laikā. Uz mūsu lūgumu pašreizējo elektrības līniju «Sadales tīklam» pārņemt savā pārziņā esam «saņēmuši kurvīti»,

jo viņiem nesot pienākums pārņemt privātās līnijas, bet, diemžēl, ir palaiduši garām tādu lietu, ka šo līniju viņi ir būvējuši paši un lielākajai daļai ēku uzrādās, ka pienākošie kabeļi pieder kādreizējam Alūksnes ZAET,» raksta lasītājs.

Viņš skaidro, ka 2005.gadā dārzkopības sabiedrībai «Kalnadruvas», Alūksnes energoceltnieks veica līnijas pārņemšanu un tās pārbūvi par valsts līdzekļiem, bet no līnijas uzturēšanas izmaksas tiek pieprasītas no iedzīvotāju personīgajiem līdzekļiem.

«Mēs 30 gadu garumā «Latvenergo» esam devuši tikai peļņu,

jo visas izmaksas, kas saistītas ar līnijas uzturēšanu, esam seguši paši, bet tagad mums liek būvēt elektrības līniju,

kas vēlāk piederēs «Latvenergo» un elektrību mums piegādās bez nekādas atlaides. Viss jau būtu labi, ja esošo īpašumu īpašnieki visi būtu spējīgi un vēlētos maksāt par šo jauno pieslēguma izbūvi, bet tādi ir ne vairāk kā desmit. Un tāpēc problēma nav atrisināma. Visvairāk ir neizprotams tas, ka miljonus pelnošs uzņēmums mūs negrib sadzirdēt, bet turpina ceļu, kas ved uz Latvijas pamattautas izputināšanu. Mēs esam griezušies gan Ekonomikas ministrijā, gan citās instancēs, bet protams bez rezultātiem, jo laikam šai valstij mēs neesam svarīgi,» sašutis ir lasītājs.

Portāls «Apollo» sazinājās ar «Latvenergo», kura pārstāve Ivita Bidere skaidroja, ka tīklu izveide un uzturēšana nav «Latvenergo» kompetencē, jo to dara uzņēmums «Sadales tīkls». Ļoti bieži, arī šajā gadījumā, netiek pievērsta uzmanība tam, ka «Latvenergo» atbild par elektroenerģijas tirdzniecību, nevis tīklu uzturēšanu.

Savukārt «Sadales tīkla» pārstāve Tatjana Smirnova skaidroja, ka uzņēmums darbojas regulētā biznesa vidē un jaunu elektrotīkla pieslēgumu ierīkošanu nosaka Elektroenerģijas tirgus likums un SPRK noteikumi «Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem» - tajos ir noteikti visiem sistēmas lietotājiem vienoti elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma jaudas palielināšanas noteikumi un process, ko AS «Sadales tīkls» precīzi ievēro, kā arī uzņēmumam nav tiesību rīkoties pretēji normatīvo aktu regulējuma prasībām, diferencējot sistēmas lietotājus pēc to sociālā un ekonomiskā stāvokļa vai īpašuma atrašanās vietas.

«Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības (KDS) «Sīļi-1» lietotājiem elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta, izmantojot kooperatīvam piederošo elektrotīklu, kas nav AS «Sadales tīkls» pārraudzībā vai pārvaldībā.

AS «Sadales tīkls» atbildībā ir elektroenerģijas piegāde un elektrotīklu uzturēšana līdz noteiktajai elektroenerģijas piegādes robežai, kas šajā situācijā ir vidējā sprieguma elektrotīklā,» skaidro Smirnova.

Viņa uzsver, ka KDS «Sīļi-1» iesniegumu elektrotīkla pārņemšanai AS «Sadales tīkls» saņēma 2011.gadā. Novērtējot KDS elektrotīkla stāvokli, AS «Sadales tīkls» konstatēja, ka KDS piederībā esošais elektrotīkls ir izbūvēts aptuveni pirms 30 gadiem un, ņemot vērā, ka KDS to nav uzturējusi un savlaicīgi atjaunojusi, tas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

«Elektrotīkls nav AS «Sadales tīkls» īpašums, tādēļ AS «Sadales tīkls» nav tiesību ieguldīt līdzekļus tā atjaunošanā vai pārbūvē. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.759 «Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām»

AS «Sadales tīkls» nevar pārņemt tehniski sliktā stāvoklī esošu elektrotīklu, jo, pieslēdzot pie elektrotīkla ikvienu objektu, AS «Sadales tīkls» nedrīkst pasliktināt elektroenerģijas piegādes kvalitāti esošajiem, ne jaunajiem objektiem, ko šajā situācijā bez tūlītējas KDS elektrotīkla pārbūves nodrošināt nav iespējams,» norāda Smirnova.

«Sadales tīkls» vairakkārt informējis un ticies gan ar kooperatīvās dārzkopības sabiedrības «Sīļi-1», gan Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem, kuriem sniegta informācija par iespējām sakārtot iekšējo elektrotīklu atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām vai, ja to nav iespējams izdarīt - realizēt jaunus sistēmas pieslēgumus.

Kopumā 2015.gadā AS «Sadales tīkls» saņēma 147 kooperatīvās dārzkopības sabiedrības esošo zemes īpašnieku pieteikumus jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanai un visiem klientiem atbilstoši SPRK noteikumiem «Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem» tika sagatavoti tehniskie noteikumi, norādot aptuvenās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas un informāciju par nepieciešamību izstrādāt elektroietaišu izbūves projektu.

«Elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas aptuvenās izmaksas ir aprēķinātas katram klientam individuāli, ņemot vērā katra klienta norādīto nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu - fāžu un ampēru skaitu. Pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek proporcionāli sadalītas pret klientu pieprasīto jaudu - jo vairāk ir pieteikumu, jo pieslēguma maksa katram klientam ir lētāka. Pieprasot jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu, klientiem jāsedz izmaksas par pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu, t.i. izmaksas, kas nepieciešamas konkrētā pieslēguma nodrošināšanai, jo izmaksas, kas ir saistītas ar elektrotīkla izbūvi vai rekonstrukciju sedz AS «Sadales tīkls». Aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir 266 tūkst. eiro, no kā AS «Sadales tīkls» sedz izdevumus proporcionāli klientu pieprasītajai jaudai, kas ir saistīti ar esošo un perspektīvo lietotāju elektroietaišu pieslēgšanu pie jaunizbūvējamās elektrotīkla daļas, turklāt saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, AS «Sadales tīkls» sedz 50% no klientu pieslēguma maksas,» paskaidro Smirnova.

Iesūti savu ziņu «Apollo SOS!» un iegūsti putekļu sūcēju!

Klāt rudens ražas laiks, tāpēc laikā no septembra līdz novembrim ziņu portāls «Apollo» aicina Latvijas iedzīvotājus iesūtīt savus stāstus, situācijas un notikumus iz dzīves sadaļā «Apollo SOS!» par dažādām piedzīvotām nejēdzībām, cilvēku neizdarībām un izdarībām. Neturēsim sveci zem pūra un aktualizēsim sabiedrībai svarīgus tematus, kas skar mūs visus!

«Apollo» redakcija izskatīs visus iesūtītos materiālus un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar raksta autoru vai iesaistīsies situācijas risināšanā. Labākā raksta autors tiks apbalvots ar Karcher putekļu sūcēju.

Ziņu iesūtītāji aicināti īsi un konkrēti aprakstīt situāciju, kā arī pievienot fotogrāfijas vai video materiālus.

«Apollo» redakcija izvērtēs iesūtītos materiālus, un uzvarētājs tiks noteikts pēc redakcijas iekšējā balsojuma. Kritēriji, pēc kuriem redakcija vērtēs iesūtītos materiālus - ziņas kvalitāte, oriģinalitāte un aktualitāte.

Sūti savu stāstu uz redakcija@apollo.lv!

    Uz augšu