Dīķa naktssikspārņa aizsardzības plānu paredzēts pabeigt divu gadu laikā

FOTO: Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) projekta «Dabas skaitīšana» laikā uzsākto dīķa naktssikspārņa (Myotis dasycneme) aizsardzības plānu paredzēts izstrādāt līdz 2019.gada martam, informēja projekta vadītājas asistente Elīna Prikule.

Prikule skaidro, ka dīķa naktssikspārņu aizsardzības plāna izstrādes laikā jau aprīlī ir notikušas pirmās no šajā sezonā plānotajām sikspārņu uzskaitēm pie četrām kolonijām ēku bēniņos Latgalē. Šādas uzskaites plānotas reizi divās nedēļās līdz pat vasaras beigām. Šo uzskaišu mērķis ir noteikt laika periodu, kad sikspārņi uzturas vasaras mītnēs, kad kolonijās ir visvairāk sikspārņu un kad sāk lidot to mazuļi.

Šādi novērojumi ir nepieciešami, lai noskaidrotu, kad vislabāk veikt apsaimniekošanas darbus ēkās, kur dzīvo sikspārņi. Ir svarīgi, lai šādu ēku apsaimniekošanas darbi nekaitētu sikspārņiem, stāsta Prikule.

Savukārt Ikgadējās dīķa naktssikspārņu uzskaites visās zināmajās šīs sugas kolonijās sāksies maija beigās.

Projekta «Dabas skaitīšana» laikā plānots izstrādāt sugu aizsardzības plānus piecām sugām, kā arī vismaz 20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus, kā arī veikt dabas vērtību jeb biotopu kartēšanu visā Latvijā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu.

    Uz augšu